https://montresdecopie.com/ rolex imitacion replicas relojes https://www.imitacionrelojes.es https://www.relojespanol.es https://www.replica-watches.es rolex imitacion www.replicafalsa.es replicasdeespana.es replica relojes relojes imitacion replicas relojes φθηνα ρολογια polskareplika.pl https://replicazegarkow.pl/

FAALİYET ALANLARIMIZ

Gayrimenkul Hukuku

 • Kadastro ve tapu davaları
 • İmar hukukundan kaynaklanan davalar
 • Kamulaştırmasız el atma ve kamulaştırma davaları
 • Kat mülkiyeti davaları
 • Kiralama hukukundan kaynaklanan davalar
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve yap-işlet-devret sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
 • İstisna/eser sözleşmelerinden kaynaklanan inşaat hukuku davaları
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile iştira ve şufa (önalım) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Hizmet tespiti, kıdem ve ihbar tazminatlarından kaynaklanan davalar
 • İş sözleşmesinden kaynaklanan hak ve alacaklar
 • İşçi işveren arasındaki sair ihtilaflardan kaynaklanan davalar ile mobing davaları
 • Sosyal güvenlik hukukuna ilişkin davalar

Kişiler Hukuku

 • Vasi ve kayyum atanması
 • Gaiplik
 • Yaş ve nüfus düzeltme davaları
 • Cinsiyet değişikliği davaları

Ceza Hukuku

 • Suç duyuruları ve soruşturma işlemleri,
 • Her seviyede ceza davaları
 • Askeri ceza davaları
 • Yargıtay ve Askeri Yargıtay’da (itiraz, temyiz, karar düzeltme, yargılamanın yenilenmesi) kanun yollarına müracaat
 • Adli sicil kaydı silinmesi

İdari Hukuk

 • İdare mahkemelerinde iptal davaları ve tam yargı davaları ile Danıştay’da dava takipleri
 • Vergi davaları
 • Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde iptal ve tam yargı davaları

Kamu İhale Hukuku

 • İhale hazırlık aşamasının takibi, ihaleye itiraz, şikayet, kamu ihale kurulu kararlarına karşı itiraz ve iptal davaları

Rekabet Hukuku

 • Rekabet Kanununa aykırı davranıştan doğan özel hukuk talepleri (Tazminat Davaları)
 • Rekabet ihlalleri
 • Muafiyet ve menfi tespit başvuruları
 • Birleşme ve devralma izin başvuruları
 • Özelleştirme uygulamaları ve ihaleler

Tazminat Hukuku

 • Trafik kazalarından kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri
 • Sözleşmeden kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri
 • Haksız fiilden kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri
 • Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, rekabet hukuku kapsamında uğranılan zararların tazmini
 • Uğranılan her tür zarara karşı sorumluluğu bulunan gerçek kişi, tüzel kişi ya da resmi kurumlara karşı açılacak her tür maddi-manevi tazminat davalarında temsil

Tüketici Hukuku

 • Ayıplı mal ve hizmetten, kredi kartından, tüketici kredisinden, devre tatil sözleşmesinden, paket tur sözleşmesinden kaynaklanan tüketici hakem heyeti müracaatları ve davalar

Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği

 • Asliye hukuk mahkemesindeki trafik kazasından kaynaklı tazminat davaları
 • Ölümlü yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasından kaynaklanan ihtilaflar

Ticari Hukukku

 • Nafaka alacaklarının takibi ve çocuk teslimi
 • İlamlı, ilamsız, kambiyo senetlerine dayalı ve iflas yoluyla icra takipleri
 • İcra hakimliğinde görülen şikayet, itiraz, itirazın kaldırılması ve istihkak davaları
 • İhtiyati haciz talepleri
 • İtirazın iptali ve menfi tespit davaları
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları

Ticari Hukukku

 • Kooperatifler hukuku
 • Taşıma hukuku
 • Kıymetli evrak hukuku
 • Halka arz
 • Birleşme ve devralmalar
 • Şirketler hukuku, şirket yapılarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlandırılması çalışmaları
 • Sigorta hukuku

İnsan Hakları Hukuku

 • Islahçı hakları
 • Coğrafi işaretler
 • Faydalı model
 • Patent hukuku
 • Endüstriyel tasarım tescili ve korunması
 • Marka tescili ve korunması
 • Telif hakları, 5846 sayılı Kanundan kaynaklanan ihtilaflar

İnsan Hakları Hukuku

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaat
 • Anayasa Mahkemesine müracaat

Örnek Kararlar